Φωτόμετρο NASA-AERONET

Το φωτόμετρο CIMEL είναι ένα αυτόματο όργανο μέτρησης του φάσματος της ηλιακής ακτινοβολίας  (άμεσης, διάχυτης και ολικής), με το οποίο είναι δυνατός ο υπολογισμός του οπτικού βάθους της ατμόσφαιρας σε διάφορα μήκη κύματος. Η ποσότητα αυτή είναι ανάλογη της συγκέντρωσης των αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμοσφαιρική στήλη. Το φωτόμετρο CIMEL χρησιμοποιείται για την μελέτη των οπτικών ιδιοτήτων των αιωρούμενων σωματιδίων και των υδρατμών και αποτελεί ένα από τα πιο διαδεδομένα όργανα μέτρησης ακτινοβολίας σε όλο τον κόσμο. Ο φωτομετρικός σταθμός του ΕΑΑ είναι μέρος του παγκόσμιου δικτύου μέτρησης αερολυμάτων  AERONET (AErosol RObotic NETwork)  της  NASA (http://aeronet.gsfc.nasa.gov). Το AERONET θεωρείται πρότυπο δίκτυο για την μελέτη των οπτικών και μικροφυσικών ιδιοτήτων των αιωρούμενων σωματιδίων και της επίδρασής τους στο κλίμα, όπως επίσης και της βαθμονόμησης  αντίστοιχων δορυφορικών μετρήσεων από επίγειους σταθμούς. Οι μετρήσεις που πραγματοποιούνται στην Αθήνα διατίθενται στον ακόλουθο σύνδεσμο

IMG_2468