Το iSPEX

Πρόκειται για ένα πρότυπο φορητό φωτόμετρο, το οποίο προσαρτάται στη κάμερα μιας συσκευής iPhone. Καταγράφει την ηλιακή ακτινοβολία και τη πόλωση που προκαλείται από την σκέδαση του φωτός από τα αιωρούμενα σωματίδια. Η οπτική πληροφορία που καταγράφεται από την εφαρμογή (διατίθεται δωρεάν στο App Store), παρέχει μετά από κατάλληλη επεξεργασία πληροφορίες για τη συγκέντρωση και τον τύπο των αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα.

Συμβατές συσκευές 4/4s/5/5s.

Η Συσκευή

Η Εφαρμογή

Πως να συμμετέχετε

Οδηγίες Μέτρησης

Μετρήσεις live