Η συσκευή

Η συσκευή iSPEX χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την αντίστοιχη εφαρμογή που διατίθεται δωρεάν στο App Store. Με το iSPEX μετατρέπετε εύκολα το iPhone σας σε οπτικό αισθητήρα κατάλληλο για την μέτρηση των αιωρούμενων σωματιδίων.

Συγκεκριμένα, με το iSPEX μετράτε το φάσμα και το βαθμό πόλωσης του ορατού φωτός. Στην πραγματικότητα πρόκειται για έναν φασματογράφο που χρησιμοποιεί πλαστικούς φακούς σε συνδυασμό με τους φακούς της κάμερας του iPhone σας, ώστε να αποδώσει το μετρούμενο φάσμα με μια ημιτονοειδή καμπύλη. Το πλάτος αυτής της καμπύλης περιέχει πληροφορία για τον βαθμό της γραμμικής πόλωσης του φωτός, ενώ η γωνία πόλωσης μπορεί να καθορίσει την αντίστοιχη φάση. Ως εκ τούτου, όλες οι πληροφορίες για το φάσμα και την πόλωση του φωτός που εισέρχεται από την σχισμή της συσκευής επιτυγχάνονται με μία μόνο μέτρηση iSPEX.

Η εφαρμογή iSPEX διαχωρίζει τις ανωτέρω πληροφορίες σχετικές με το φάσμα σκέδασης από τα σωματίδια από αυτές που σχετίζονται με την πόλωση που αυτά προκαλούν. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο βαθμός πόλωσης σε ανέφελο ουρανό μετριέται ως συνάρτηση του μήκους κύματος του φωτός και της γωνίας σκέδασης κατά την διάρκεια της μέτρησης που στοχεύετε τον ουρανό υπό μεταβλητή κατεύθυνση. Η διαδικασία αυτή αποδίδει μοναδικές πληροφορίες που αφορούν θεμελιώδεις ιδιότητες των αερολυμάτων, την ποσότητα τους στην ατμόσφαιρα, το μέγεθός τους καθώς επίσης και την χημική τους σύσταση.

Picture1

Περισσότερες Πληροφορίες: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2014GL061462/pdf