Η εφαρμογή

Με σκοπό μα μετρήσετε τα αιωρούμενα σωματίδια με το iPhone σας, θα χρειαστείτε την συσκευή iSPEX και την εφαρμογή iSPEX, η οποία διατίθεται δωρεάν στο App Store.

Η εφαρμογή iSPEX σας καθοδηγεί κατά την εκτέλεση των μετρήσεών σας. Αφού τοποθετήσετε την συσκευή iSPEX μπροστά από την κύρια κάμερα του iPhone σας, μπορείτε πλέον να σαρώσετε τον ουράνιο θόλο. Καθώς πραγματοποιείτε την σάρωση η εφαρμογή λαμβάνει εικόνες που αφορούν το φασματικό εύρος του φωτός και ταυτόχρονα αποθηκεύει την γεωγραφική θέση και την κατεύθυνση στην οποία βρίσκεται η συσκευή iSPEX χρησιμοποιώντας δεδομένα GPS του κινητού σας. Ακολουθώντας τις οδηγίες της εφαρμογής πραγματοποιείτε την μέτρηση δύο φορές ώστε να εξαχθεί το πλέον έγκυρο αποτέλεσμα. Οι φωτογραφίες (περίπου 10 με 25 στο σύνολό τους) και οι πληροφορίες συλλέγονται σε ένα εσωτερικό αρχείο που διατηρεί η εφαρμογή.

Το αποτέλεσμα των μετρήσεων σας παρουσιάζεται στην οθόνη του κινητού σας τηλεφώνου με την μορφή ενός χρωματισμένου χάρτη. Στο σημείο αυτό εάν το επιθυμείτε, καταχωρείτε το όνομά σας, έτσι ώστε να εμφανίζεται μαζί με τις μετρήσεις σας στον ζωντανό χάρτη στην εφαρμογή του iPhone σας και στην σχετική ιστοσελίδα (http://beyond-ispex.gr/).

Στη συνέχεια καλείστε να αναρτήσετε τις μετρήσεις σας στη βάση δεδομένων του iSPEX, ώστε να υποβληθούν σε περαιτέρω επεξεργασία. Η υποβολή των μετρήσεων iSPEX μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά ανάλογα με την σύνδεση στο διαδίκτυο που διαθέτετε (WiFi or 3/4G). Εάν δεν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο, παρακαλείστε να διατηρείστε την εφαρμογή ενεργοποιημένη έως ότου οδηγηθείτε σε τοποθεσία με πρόσβαση στο διαδίκτυο εντός 10 λεπτών ώστε να υποβάλλετε τις μετρήσεις σας, διαφορετικά οι μετρήσεις σας θα χαθούν ( δεν αποθηκεύονται στο iPhone σας).

Η ανάρτηση των μετρήσεων σας είναι ιδιαίτερα σημαντική για την επιτυχία της πειραματικής εκστρατείας. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι με το πέρας του πειράματος όλες οι μετρήσεις iSPEX θα αναλυθούν και θα επεξεργαστούν για να δημιουργηθούν χάρτες αερολυμάτων για την Αθήνα. Η διαδικασία αυτή απαιτεί τον διαχωρισμό των μετρήσεων που έχουν επηρεαστεί από κτίρια ή μικρά σύννεφα και την απόκτηση έγκυρου αποτελέσματος. Οι τελικοί χάρτες θα δημοσιευθούν στην ελληνική (http://beyond-ispex.gr/) και ευρωπαϊκή ιστοσελίδα (http://ispex-eu.org/) αντίστοιχα.