Επιστημονικός Εξοπλισμός ΕΑΑ

Η πειραματική εκστρατεία iSPEX, υποστηρίζεται από τα εξειδικευμένα όργανα για την παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που διαθέτει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) στην Αθήνα. Συγκεκριμένα, τα δεδομένα που θα συλλεχθούν από την εκστρατεία iSPEX θα διακριβωθούν/βαθμονομηθούν με τη χρήση δύο προηγμένων επιστημονικών οργάνων που λειτουργούν στο ΕΑΑ, το φωτόμετρο NASA-AERONET  και το  PollyXT lidar