Επιπτώσεις

Τα αιωρούμενα σωματίδια αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους ρύπους της ατμόσφαιρας των κατοικημένων περιοχών, οι δε επιδημιολογικές έρευνες της τελευταίας δεκαετίας έχουν τεκμηριώσει την ύπαρξη βραχυχρόνιων συνεπειών στην υγεία όπως αυξημένη αναπνευστική και καρδιαγγειακή νοσηρότητα αλλά και μακροχρόνιων επιδράσεων όπως βράχυνση του προσδόκιμου επιβίωσης και πρόκληση πολλών πρόωρων θανάτων. Με τη συνεχή αύξηση των βιομηχανικών δραστηριοτήτων και της κατανάλωσης ενέργειας καθώς και με την αυξανόμενη αστικοποίηση μεγάλου μέρους του παγκόσμιου πληθυσμού, το ποσοστό των αιωρούμενων σωματιδίων στην τροπόσφαιρα έχει αυξηθεί σημαντικά. Πλέον σημαντικός είναι και ο ρόλος των αιωρούμενων σωματιδίων στο κλίμα λόγω του ρόλου που διαδραματίζουν στο ενεργειακό ισοζύγιο του πλανήτη μέσω της σκέδασης και απορρόφησης της ηλιακής ακτινοβολίας.

Picture3

 

Περισσότερες Πληροφορίες: http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/